|  | 

Teksty

Komornik Warszawa Mokotów

Co może zająć komornik?

Wielu osobom wydaje się, że komornik Warszawa Mokotów ma praktycznie nieograniczone uprawnienia, przez to budzi w nich nieuzasadniony lęk. Tymczasem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że komornik Warszawa Mokotów może działać jedynie na podstawie wydanego przez sąd tytułu egzekucyjnego. Zazwyczaj jest to wyrok bądź też sądowy nakaz zapłaty. Zadaniem egzekucji komorniczej jest jak najszybsze odzyskanie długu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że podlega ona różnego rodzaju ograniczeniom. Dłużnik nie musi się więc obawiać, że komornik Warszawa Mokotów całkowicie pozbawi go środków na utrzymanie.

trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co leży w zakresie uprawnień komornika. Otóż, jak najbardziej może on zająć i sprzedać różnego rodzaju ruchomości i nieruchomości, które stanowią majątek dłużnika. Dodatkowo ma on prawo do zajęcia wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, a także dochodów uzyskiwanych z innych tytułów. Do uprawnień komornika należy także zajęcie rachunków bankowych dłużnika. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę z tego, że komornik Warszawa Mokotów nie może zająć przedmiotów które są niezbędne dłużnikowi i jego domownikom w codziennym funkcjonowaniu.

Jak widać, wcale nie trzeba bać się egzekucji komorniczej.

komornik-warszawa-mokotow

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Komornik sądowy Poznań Nowe Miasto

    Komornik sądowy Poznań Nowe Miasto

    Komornik sądowy Komornik sądowy, czyli inaczej gwarant wykonalności wyroku, to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Zajmuje się on egzekucją sądową, która ma na celu ściągnięcie z majątku dłużnika to, co jest on winny wierzycielowi. Wkracza on do akcji już po tym, jak firmie windykacyjnej lub samemu wierzycielowi nie udaje się wyegzekwować zapłaty i

  • Outsourcing IT Łódź

    Outsourcing IT Łódź

    Zalety outsourcingu IT Podstawową zaletą – wynikającą z pozbycia się funkcji zabezpieczających i pomocniczych, co jest głównym argumentem za outsourcingiem – jest redukcja kosztów. Tradycyjnie outsourcing jest stosowany, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze niż wewnętrzne. Coraz większe znaczenie wydają się jednak mieć także inne czynniki, takie jak dążenie do najwyższej jakości usług, specjalizacja pracy